luni, 30 martie 2009

Despre dragostea de aproapele (1)

"Cel ce-şi iubeşte aproapele fără făţărnicie, acela este adevăratul ucenic al lui Hristos, precum El Însuşi mărturiseşte: "Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ai Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii" (In. 13, 35). Adevărat creştin este cel ce poartă fără făţărnicie numele lui Hristos, cel ce-şi iubeşte aproapele. O, ce mare vrednicie este a fi creştin adevărat!"

joi, 26 martie 2009

Țelul vieții

”Țelul vieții nu este bunul trai pământesc, ci fericirea după moarte în viața cealaltă. Cine își duce crucea, acela merge pe calea sigură către fericire. Într-acolo să vă mutați dorința și nădejdea și spre dobândirea bunului trai de acolo să întreptați toate gândurile și grijile voastre...Țelul vieții noastre constă nu în a trăi fericiți pe pământ, ci, fie că suntem fericiți, fie că suntem nefericiți, și unii și alții să ne pregătim cu vrednicie pentru dobândirea fericirii celei veșnice în cealaltă viață...Țelul omului nu se află pe pământ, ci în viața cealaltă. Dacă ar fi pe pământ, noi nu am muri, dar de vreme ce murim, înseamnă că adevărata noastră viață nu este pe pământ. Viața pământească este numai pregătirea pentru viața cealaltă” (Sf. Teofan Zăvorâtul)

marți, 24 martie 2009

Despre răbdare (1)

"Viaţa omenească este plină, de la început şi până la sfârşit, de felurite nevoi: ne naştem plângând, trăim în necazuri şi în lacrimi, ne sfârşim viaţa cu suspinare şi cu temere. Şi chiar dacă mulţi trăiesc în bunăstare, aceasta este amestecată cu amărăciunea restriştii. Împotriva oricărui necaz avem o doctorie minunată: răbdarea" (Sf. Tihon din Zadonsk)

luni, 23 martie 2009

Mănăstirea Zamfira (Prahova) - foto 1Despre smerenie (1)

”De câtă trufie este otrăvită inima omenească, fiecare poate vedea mai bine la ceilalți decât la sine însuși, căci mai lesne cunoaștem lipsurile aproapelui decât pe ale noastre, și ochii ni-i întoarcem mai lesne spre păcate străine decât spre ale noastre. Însă ceea ce vede omul la aproapele său are și el înăuntru...Rădăcina gândurilor nefolositoare este trufia vieții; dar cine va începe, prin harul lui Dumnezeu, să se îndepărteze de acest rău aducător de moarte, lepădând zidirea și căutându-L pe Ziditor, acela va fi întâmpinat de un alt rău, decât care nu este altul mai mare: trufia duhovnicească și cugetarea semeață a fariseului. Doctoria împotriva acestei boli atotpierzătoare ne-o arată Fiul lui Dumnezeu în smerenia Sa, poruncind să învățăm de la El: ”Învățați de la Mine, că sunt blând și smerit cu inima””. (Sf. Tihon din Zadonsk)