marți, 30 iunie 2009

Mănăstirea Cheia (Prahova) - foto 1Despre răbdare (2)

"Răbdarea este virtutea care, în orice restrişte, necaz şi suferinţă s-ar întâmpla, se încredinţează voii lui Dumnezeu, voind mai degrabă a pătimi orice, decât a păcătui înaintea lui Dumnezeu. Răbdarea este virtutea care întăreşte inima în nevoinţa crucii, păzind-o de nemulţumire şi cârtire şi învăţănd-o să se încredinţeze întru toate voii lui Dumnezeu; nu este altceva decât credinţa însăşi, care se luptă împotriva iubirii de sine a trupului şi îl supune făcându-l să asculte de voia lui Dumnezeu." (Sf. Tihon din Zadonsk)

joi, 11 iunie 2009

Despre invidie (1)

"Bun este Dumnezeu şi dătător de bunătăţi celor vrednici; rău este diavolul şi făcător a tot felul de răutăţi. După cum lipsa de invidie este o urmare a bunătăţii, tot aşa invidia este o urmare a răutăţii diavolului. Să ne păzim fraţilor de patima invidiei, ca nu cumva să ajungem părtaşi faptelor celui potrivnic şi să fim osândiţi o dată cu el. Nu se naşte în sufletele oamenilor o patimă mai pierzătoare decât invidia; supără foarte puţin pe cei din jur, dar pricinuieşte în primul rând un rău personal celui stăpânit de această pornire nestăpânită. După cum rugina mănâncă fierul, tot aşa şi invidia roade sufletul invidiosului" (Sf. Vasile cel Mare).